Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh triển khai thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá tỉnh Trà Vinh năm 2024.
Lượt xem: 940
Ngày 24/08/2023, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch số 74/KH-SKHCN Thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá tỉnh Trà Vinh.

Với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ lực trên địa bàn của tỉnh Trà Vinh nhờ áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất chất lượng.

Trong năm 2024, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh sẽ thực hiện các nội dung:

- Tổ chức 01 hội nghị tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, đặc biệt là các công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh vào doanh nghiệp.

- Xây dựng 01 chuyên mục để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về nâng cao

năng suất chất lượng.

- Hỗ trợ tư vấn và hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia Giải thưởng chất lượng quốc gia.

- Tổ chức học tập kinh nghiệm các tỉnh trong khu vực có thế mạnh về thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

- Hỗ trợ xây dựng, áp dụng và chứng nhận các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng tiên tiến theo cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về năng suất chất lượng cho Cán bộ, Công chức và Viên chức của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước, các cán bộ Lãnh đạo, quản lý và người lao động của các doanh nghiệp.

- Đào tạo, tập huấn về các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng, chuyển đổi số, sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh,… góp phần hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nhằm góp phần nâng cao tỷ trọng đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và sức cạnh tranh của nền kinh tế địa phương./.

Nguyễn Thị Quyên – TTTK&ĐMST


Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 80
  • Trong tuần: 644
  • Tất cả: 4415337