Xây dựng mô hình trồng nho đỏ NH01-152 và nho xanh NH01-48 gắn với tham quan, du lịch trên địa bàn thành phố Trà Vinh
Lượt xem: 2062
Vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh phê duyệt triển khai thực hiện dự án  “Xây dựng mô hình trồng nho đỏ NH01-152 và nho xanh NH01-48 gắn với tham quan, du lịch trên địa bàn thành phố Trà Vinh”, KS Nguyễn Thị Ngàn là chủ nhiệm dự án, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ Trà Vinh chủ trì

Ảnh: Mô hình nho tại huyện Duyên Hải

Thực hiện Quyết định số 2540/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 nhấn mạnh vai trò của ngành khoa học công nghệ trong việc đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp, đặt biệt công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ hữu cơ, ưu tiên nguồn lực khoa học, công nghệ để thực hiện Đề án. Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ Trà Vinh đề xuất thực hiện dự án: Xây dựng mô hình trồng nho đỏ NH01-152 và nho xanh NH01-48 gắn với tham quan, du lịch trên địa bàn thành phố Trà Vinh”. Qua đó, nhằm hoàn thiện quy trình trồng Nho đạt chuẩn tại Trà Vinh, góp phần thúc đẩy việc sản xuất nông sản đạt chất lượng cao và mở rộng phát triển du lịch tại thành phố Trà Vinh.

 Để đạt được mục tiêu chung là Xây dựng mô hình nho trồng nho đỏ NH01-152 và nho xanh NH01-48 hướng đến du lịch tại Thành phố tỉnh Trà Vinh.

Dự án cần đạt được những mục tiêu cụ thể như sau:

+ Tổ chức thực hiện trồng 02 giống nho ăn tươi (Nho đỏ NH01-152 và Nho xanh NH01-48), kết hợp với công nghệ tưới tiết kiệm nước tại Trà Vinh, mỗi mô hình với diện tích 1.000 m2.

+ Hoàn thiện quy trình sản xuất nho ăn tươi theo hướng an toàn phù hợp với điều kiện sản xuất tại Trà Vinh.

+ Tập huấn hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân địa phương tiếp cận và nắm bắt quy trình trồng và chăm sóc các giống Nho đỏ NH01-152 và Nho xanh NH01-48.

+ Hội thảo báo cáo tổng kết dự án.

Để hoàn thành mục tiêu trên dự án triển khai thực hiện một số nội dung: (1) Điều tra, khảo sát chọn vùng, chọn hộ triển khai bố trí mô hình dự án; (2) Xây dựng mô hình sản xuất Nho đỏ NH01-152 và Nho xanh NH01-48; (3) Hoàn thiện quy trình trồng nho tại tỉnh Trà Vinh; (4) Tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng dừa xiêm xen chuối (01 lớp, 30 người); (5) Theo dõi mô hình, định hướng phát triển của mô hình; (5) Tập huấn cho nông dân; (6) Hội thảo báo cáo tổng kết dự án.

Hiện nay, xã hội ngày càng phát triển mạnh các điểm du lịch kết hợp sinh thái, mô hình nông nghiệp xanh sạch. Tuy nhiên, trên địa bàn Thành phố Trà Vinh chưa có điểm du lịch kết hợp nông nghiệp nào được đầu tư đúng mức và đúng nhu cầu. Do đó, dự án thực hiện nhằm đẩy mạnh du lịch tham quan tại tỉnh nhà, nhằm nâng cao nhu cầu đời sống của người dân tại tỉnh cũng như tạo điểm tham quan du lịch cho các tỉnh lân cận. Thông qua dự án có thể giởi thiệu đến các tỉnh bạn mô hình du lịch ngày càng được quan tâm và đầu tư tại Trà Vinh.

Bích Liên


Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 22
  • Trong tuần: 1 208
  • Tất cả: 4407309