Hưởng ứng Ngày Tiêu chuẩn thế giới 14/10/2023
Lượt xem: 1265
Hưởng ứng Ngày Tiêu chuẩn Thế giới, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh giới thiệu thông điệp ngày Tiêu chuẩn thế giới nhằm tôn vinh các lợi ích to lớn của tiêu chuẩn trong đời sống kinh tế xã hội trên toàn tỉnh. Mặt khác, nhằm khích lệ, lôi cuốn, mọi công chức, viên chức, mọi thành phần và các tổ chức cá nhân tham gia tích hợp hơn vào hoạt động tiêu chuẩn hóa. 

Mỗi năm ban tổ chức đều thống nhất đưa ra một chủ đề ngày Tiêu chuẩn thế giới, chủ đề năm nay là “Tiêu chuẩn phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững - Tầm nhìn chung cho một thế giới tốt đẹp hơn”. Nhằm truyền tải thông điệp, tiêu chuẩn, cung cấp các giải pháp để giải quyết các thách thức liên quan đến các mục tiêu phát triển bền vững. Tiêu chuẩn được xây dựng dựa trên sự hợp tác thế giới không thể đạt được các mục tiêu phát triển bền vững một cách đơn độc, Tiêu chuẩn có thể giúp chúng ta xây dựng mọi thứ tốt đẹp hơn. Covid -19 đã làm gia tăng tính cấp thiết phải đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.

Hướng đến thông điệp này, Sở Khoa học và Công nghệ kêu gọi các bên hợp tác chia sẻ tầm nhìn chung để xây dựng một đời sống tốt đẹp hơn. Trong đó, mỗi cá nhân, tổ chức phải cùng tham gia đồng hành để đời sống kinh tế xã hội của tỉnh có thể nhanh chóng khôi phục lại, mọi thứ tốt đẹp hơn. Sau những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch covid -19. Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố hơn mười ba nghìn tiêu chuẩn quốc gia. Tỷ lệ hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực đạt trên sáu mươi phần trăm bao trùm hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế giúp các doanh nghiệp chủ động tăng cường năng lực và chuẩn bị các giải pháp chiến lược tốt hơn trong việc tuân thủ các giải pháp, các quy tắc quy định đáp ứng các yêu cầu về phát triển kinh tế xã hội và hội nhập sâu rộng trong thương mại toàn cầu hóa.

Đối với doanh nghiệp, tiêu chuẩn là công cụ chiến lược và hướng dẫn giúp doanh nghiệp giải quyết cách thức đòi hỏi khắt khe nhất của kinh doanh hiện đại, đảm bảo hoạt động hiệu quả, tăng năng suất, tiếp cận với thị trường mới. Đối với người tiêu dùng khi sản phẩm và dịch vụ tuân thủ tiêu chuẩn, họ có thể tin tưởng rằng sản phẩm và dịch vụ có tính an toàn, tin cậy và có chất lượng tốt. Nhiều sản phẩm thân thiện với môi trường, tiêu chuẩn cũng hỗ trợ các cơ quan quản lý trong việc xây dựng các chính sách công, các quy định quốc gia, đảm bảo các yêu cầu đối với việc xuất nhập khẩu, hài hòa trên toàn thế giới. Từ đó tạo thuận lợi trong việc lưu thông hàng hóa và dịch vụ giữa các quốc gia. Để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững, đòi hỏi sự hợp tác của nhiều đối tác, nhà nước và tư nhân. Đồng thời cần sử dụng các công cụ sẵn có bao gồm cả tiêu chuẩn quốc tế và đánh giá sự phù hợp.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh rất mong các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, doanh nghiệp tích cực tham gia vào quá trình xây dựng và áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Tiêu chuẩn quốc gia, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững./.

Nguyễn Lê Bình – Sở KH&CN


Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 80
  • Trong tuần: 644
  • Tất cả: 4415337