Xây dựng mô hình trồng hoa trong chậu bằng nguồn cây giống nuôi cấy mô tại huyện Tiểu Cần tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 1691
Ngày 28/10/2021, Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần ban hành Quyết định số 7812/QĐ-UBND về việc phê duyệt thực hiện dự án “Xây dựng mô hình trồng hoa trong chậu bằng nguồn cây giống nuôi cấy mô tại huyện Tiểu Cần tỉnh Trà Vinh”, KS. Trần Thị Huyền Nhung là chủ nhiệm dự án, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ Trà Vinh chủ trì.

          Ảnh: Hoa đồng tiền cấy mô của Trung tâm

Thực hiện Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 03 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025. Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng; phát triển liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2025 nhằm đạt mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Chính vì vậy, việc triển khai thực hiện dự án “Xây dựng mô hình trồng hoa trong chậu bằng nguồn cây giống nuôi cấy mô tại huyện Tiểu Cần tỉnh Trà Vinh là rất cấp thiết. Qua đó, cung cấp các kỹ thuật tiên tiến cho người trồng và kỹ thuật nhân giống và sản xuất hoa, từng bước chủ động về nguồn giống và giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn giống bên ngoài cũng như nâng cao chất lượng sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu thụ hoa tại địa phương và các tỉnh lân cận. Giúp nông dân tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất.

  

Ảnh: Giống Hoa cúc cấy mô được trồng tại làng hoa Long Đức Trà Vinh

Mặc dù đã có nhiều phương pháp nhân giống cổ truyền nhưng vẫn không làm cây sạch bệnh, năng suất cao. Đồng thời, nó còn tốn nhiều thời gian và công chăm sóc. Phương pháp nhân giống bằng kỹ thuật nuôi cấy mô làm cho hoa tăng thêm về số lượng lẫn chất lượng (cây sạch bệnh). Điểm quan trọng, phương pháp này là sản xuất ra một số lượng lớn trong thời gian ngắn, cây sạch bệnh và trồng được quanh năm. Phương pháp nuôi cấy mô được thực hiện nhằm tìm ra môi trường thích hợp cho sự nhân chồi và tạo rễ, làm cơ sở cho việc nghiên cứu, ứng dụng các kỹ thuật công nghệ sinh học, đáp ứng nhu cầu về chất lượng giống ngày càng cao của người tiêu dùng.

Để đạt được mục tiêu chung là ưng dụng những kỹ thuật tiên tiến trong nhân giống và canh tác để xây dựng mô hình sản xuất hoa (hoa cát tường, hoa đồng tiền, hoa cúc) nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cho người trồng hoa tại huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Dự án cần phải đạt các mục tiêu cụ thể Xây dựng 09 mô hình trồng hoa cát tường, hoa đồng tiền, hoa cúc từ nguồn cây cấy mô và đánh giá hiệu quả kinh tế mô hình.

Xây dựng mô hình trồng hoa cấy mô là cơ sở quan trọng để địa phương hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo, về xây dựng Nông thôn mới. Đây cũng là một trong các giải pháp góp phần phát triển bền vững ngành nông nghiệp địa phương. Giảm được phân bón góp phần đáng kể vào việc bảo vệ môi trường thông qua quá trình thất thoát phân vào không khí và trực di vào nước ngầm.

Dự án có tính ứng dụng cao, trên cơ sở kế thừa và phát huy những nghiên cứu đã có, vận dụng sáng tạo khoa học vào điều kiện thực tại của địa phương, triển khai tại địa điểm có điều kiện thuận lợi, có thị trường tiêu thụ tại chỗ cũng như phát triển đa dạng các loại mặt hàng cho huyện, dự án có đầu ra tốt do có tính thực tế và tính khả thi cao. Mặt khác, các quy trình đã được thử nghiệm và có kết quả nên khi dự án kết thúc có thể nhân rộng, đồng thời cũng có thể giúp các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh tại địa phương để tạo thành làng hoa thúc đẩy du lịch tại địa phương.

Bích Liên


Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 80
  • Trong tuần: 644
  • Tất cả: 4415337