Xây dựng mô hình trồng dừa xiêm (cocos nucifera) xen chuối (cavendish banana) tại huyện Cầu Kè tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 2383
Vừa qua, Ủy ban nhân dân Cầu Kè phê duyệt triển khai thực hiện dự án  “Xây dựng mô hình trồng dừa xiêm (cocos nucifera) xen chuối (cavendish banana) tại huyện Cầu Kè tỉnh Trà Vinh”, KS Nguyễn Thị Thanh Thủy là chủ nhiệm dự án, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ Trà Vinh chủ trì.

Ảnh:. Giống chuối cấy mô hiện tại của Trung Tâm

Thực hiện Quyết định số 1476/QĐ-UBND ban hành kế hoạch hành động nâng cấp chuỗi giá trị dừa tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2018- 2020. Nhằm nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đất sản xuất nông nghiệp, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao, tăng thu nhập cho người dân. Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ Trà Vinh đề xuất thực hiện dự án: Xây dựng mô hình trồng dừa xiêm (Cocos Nucifera) xen chuối (Cavendish Banana) tại huyện Cầu Kè tỉnh Trà Vinh’’. Qua đó, nâng cao diện tích trồng dừa nhằm đi đúng theo định hướng của tỉnh nhà, thích ứng biến đổi khí hậu và mang lại hiệu quả kinh tế lâu dài và bền vững cho người dân.

 Để đạt được mục tiêu chung là ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để xây dựng mô hình trồng dừa xiêm xen chuối nhằm tăng giá trị sản phẩm trên đơn vị diện tích. Qua đó góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống nông hộ trên địa bàn huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Dự án cần đạt được những mục tiêu cụ thể cụ thể như sau:

 - Xây dựng 02 ha mô hình trồng dừa xiêm xen chuối đạt tỷ lệ sống 85%.

 - Xây dựng quy trình kỹ thuật trồng dừa xen chuối tại huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

Để hoàn thành mục tiêu trên dự án triển khai thực hiện một số nội dung: (1) Khảo sát chọn hộ tham gia mô hình trồng dừa xiêm xen chuối quy mô 02 ha trên địa bàn huyện Cầu Kè; (2) Xây dựng mô hình trồng dừa xiêm xen chuối với diện tích 02 ha; (3) Theo dõi chăm sóc, ghi nhận, xử lý, phân tích các số liệu mô hình; (4) Tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng dừa xiêm xen chuối (01 lớp, 30 người); (5) Tổ chức hội thảo đánh giá mô hình (01 cuộc, 30 người). Dự án sử dụng giống chuối cấy mô ưu điểm của chuối cây mô là sức sinh trưởng mạnh, độ đồng đều cao, sạch bệnh, cây trỗ buồng đều, cho năng suất cao và phẩm chất thơm ngon. 

Xây dựng mô hình trồng dừa xiêm xen chuối tăng năng suất, tăng chất lượng là cơ sở quan trọng để địa phương hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo, về xây dựng Nông thôn mới. Đây cũng là một trong các giải pháp góp phần phát triển bền vững ngành nông nghiệp địa phương. Giảm được phân bón góp phần đáng kể vào việc bảo vệ môi trường thông qua quá trình thất thoát phân vào không khí và trực di vào nước ngầm.

Mô hình trồng dừa xiêm xen chuối là bước tiến mang tính khoa học và kinh tế, góp phần về thành tựu ứng dụng các phương pháp mang lại hiệu quả kinh tế vào nông nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh tế, là cơ sở đảm bảo nguồn thu hút và góp phần phát triển kinh tế cho tỉnh Trà Vinh nói riêng và cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Bích Liên


Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 25
  • Trong tuần: 1 211
  • Tất cả: 4407312