XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRỒNG DƯA LƯỚI THEO HƯỚNG AN TOÀN TRONG NHÀ MÀNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ TƯỚI NHỎ GIỌT TẠI TỈNH TRÀ VINH
Lượt xem: 2624

Thực hiện Quyết định số 2540/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trong nhấn mạnh vai trò của ngành khoa học công nghệ trong việc đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp, đặc biệt là công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ hữu cơ; ưu tiên nguồn lực khoa học, công nghệ để thực hiện Đề án. Trên cơ sở đó, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng Đề tài “Xây dựng mô hình trồng dưa lưới theo hướng an toàn trong nhà màng sử dụng công nghệ tưới nhỏ giọt tại tỉnh Trà Vinh”, nhằm xây dựng quy trình sản xuất dưa lưới theo hướng an toàn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Mô hình này giúp đẩy mạnh sản xuất rau ăn trái theo hướng công nghệ cao, góp phần nâng cao thu nhập cho người sản xuất.

 Đề tài được thực hiện với mục tiêu: Xác định được năng suất và hiệu quả kinh tế mô hình dưa lưới trồng trong nhà màng sử dụng công nghệ tưới nhỏ giọt. Đồng thời xây dựng quy trình trồng dưa lưới mới theo hướng an toàn có khả năng giảm 15-20% chi phí sản xuất so với phương pháp truyền thống và đạt năng suất 3,0-3,5 tấn/1.000 m2/vụ tại tỉnh Trà Vinh.Trong đó, mục tiêu cụ thể:

Xác định được năng suất và hiệu quả kinh tế của hai giống dưa lưới Taki và ML38 trồng trong nhà màng sử dụng công nghệ tưới nhỏ giọt tại tỉnh Trà Vinh.

- Xây dựng quy trình trồng dưa lưới mới theo hướng an toàn có khả năng giảm 15-20% chi phí sản xuất so với phương pháp truyền thống và đạt năng suất 3,0-3,5 tấn/1000m2/vụ.

Kết quả thực hiện:

Đã thực hiện lắp đặt nhà màng trồng dưa lưới quy mô 384 m2 và hệ thống tưới nhỏ giọt tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Trà Vinh.

Nhà màng thực thực hiện theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12270: 2018 Nhà ươm, nhà trồng – Các yêu cầu. Nhà màng được xây dựng bởi các kết cấu khung và được bao quanh bằng màng chất dẻo, tấm nhựa phẳng hoặc các loại lưới, nhằm kiểm soát yếu tố môi trường, sâu bệnh hại và đảm bảo thực hiện thuận lợi các hoạt động ươm, trồng và chăm sóc cây. Kết cấu nhà trồng và hệ thống cáp treo có thể chịu được tải trọng của cây trồng. Kết cấu nhà trồng cây có thể chống chịu được mưa, gió, bão tối thiểu cấp 8, mưa đá, tuyết rơi theo tiểu vùng khí hậu. Độ dày của màng là 150 mesh tương đương 0.104 mm đạt chất lượng cao hơn so với độ dày quy chuẩn là 0,08 mm, độ thấu quang tối thiểu đạt 80%. Sử dụng hệ thống quạt thông gió giúp lưu thông không khí bên trong nhà màng.

Hệ thống tưới được thực hiện theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6169: 2012 Công trình thủy lợi – Hệ thống tưới tiêu – Quy trình tưới nhỏ giọt. Thiết bị hệ thống được lắp đặt đồng bộ theo tiêu chuẩn gồm: Máy bơm, bình trộn phân, bộ lọc, van áp lực, đồng hồ lưu lượng, đồng hồ áp lực, van xả khí. Hệ thống dẫn: Đường ống dẫn chính được chôn sâu 50 cm, đường ống nhánh chôn sâu 40 cm và 30 cm. Cuối đường ống chính lắp đặt van xả khí, cuối đường ống nhánh lắp đặt nắp bịt xả cặn. Dẫn tưới trên mỗi lô có 1 van điều tiết, đường ống tưới, vòi nhỏ giọt. Hệ thống được vận hành kiểm tra các điều kiện như: máy bơm, động cơ, hệ thống ống tưới, van, lưu lượng nước,…

Liên kết với siêu thị, cơ sở thu mua kinh doanh trái cây trong tỉnh để bao tiêu sản phẩm đầu ra.

Dự án đã xây dựng mẫu giới thiệu sản phẩm dưa lưới cho Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ. Chào hàng giới thiệu sản phẩm dưa lưới của Trung tâm đến các siêu thị, cơ sở kinh doanh trái cây,... trong tỉnh. Các sản phẩm dưa lưới của Trung tâm được đối tác cung cấp nguyên liệu thu mua theo hợp đồng với giá xô là 25.000 đồng/kg. Ngoài ra, Trung tâm đã thực hiện việc đăng ký và được Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại số 01/2021/NNPTNT-TV ngày 18/6/2021. Sản phẩm dưa lưới đạt các yêu cầu về tồn dư thuốc bảo vệ thực vật theo Báo cáo kết quả thử nghiệm số 210322.01.01 của Công ty TP Chứng nhận và Kiểm nghiệm FAO.

Trồng và đánh giá các chỉ tiêu năng suất của mô hình hai giống dưa lưới Taki và ML38 từ giai đoạn ươm giống đến khi thu hoạch tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Trà Vinh.

Về chỉ tiêu sinh trưởng