Xây dựng mô hình trồng dưa lưới an toàn trong nhà màng gắn với truy xuất nguồn gốc tại thị xã Duyên Hải
Lượt xem: 1774
Việc nhân rộng mô hình trồng dưa lưới theo hướng an toàn tại Trà Vinh là bước tiến mang tính khoa học và kinh tế, góp phần về thành tựu ứng dụng kỹ thuật tiên tiến vào nông nghiệp, giảm sức lao động, nâng cao hiệu quả kinh tế, là cơ sở đảm bảo nguồn thu hút và tạo thêm đặc sản du lịch góp phần phát triển kinh tế cho tỉnh Trà Vinh nói riêng và cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

 

Ảnh: Mô hình dưa lưới trong nhà màng tại Trung tâm

Thực hiện Quyết định số 2540/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trong nhấn mạnh vai trò của ngành khoa học công nghệ trong việc đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp, đặc biệt là công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ hữu cơ; ưu tiên nguồn lực khoa học, công nghệ để thực hiện Đề án. Trên cơ sở đó, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ thực hiện Dự án “Xây dựng mô hình trồng dưa lưới an toàn trong nhà màng gắn với truy xuất nguồn gốc tại thị xã Duyên Hải”, nhằm xây dựng quy trình sản xuất dưa lưới theo hướng an toàn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Mô hình này giúp đẩy mạnh sản xuất rau ăn trái theo hướng công nghệ cao, góp phần nâng cao thu nhập cho người sản xuất.

Dự án triển khai thực hiện với mục tiêu chung là: Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ để xây dựng mô hình trồng dưa lưới theo hướng an toàn đạt năng suất và giảm chi phí sản xuất so với phương pháp truyền thống và nguồn gốc được truy xuất tại Thị xã Duyên Hải tỉnh Trà Vinh. Để đạt được mục tiêu trên cần đạt các mục tiêu cụ thể:

- Xác định được năng suất và hiệu quả mô hình trồng dưa lưới trồng trong nhà màng.

- Giảm 10 – 15% chi phí sản xuất so với phương pháp truyển thống.

- Năng suất đạt được: 2,5-3 tấn/1.000 m2/vụ.

Dự án có tính ứng dụng cao, trên cơ sở kế thừa và phát huy những nghiên cứu đã có, vận dụng sáng tạo khoa học vào điều kiện thực tại của địa phương, triển khai tại địa điểm có điều kiện thuận lợi, có thị trường tiêu thụ tại chỗ cũng như phát triển mặt hàng đặc sản dự án có đầu ra tốt do có tính thực tế và tính khả thi cao. Mặt khác, các quy trình đã được thử nghiệm và có kết quả nên khi dự án kết thúc có thể nhân rộng, đồng thời cũng có thể giúp các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh tại địa phương để tạo thành một vùng chuyên cung cấp sản phẩm dưa lưới cho thị trường.

Ngoài hiệu quả kinh tế, mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng còn có hiệu quả về mặt xã hội, đó là khai thác thế mạnh tiềm năng đất đai của địa phương, giải quyết việc làm, tạo ra sản phẩm an toàn có giá trị; hạn chế sử dụng hóa chất trong sản xuất nông nghiệp; bảo vệ môi trường, sức khỏe người tiêu dùng. Đây là một dự án mang tính khoa học nhằm đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất vừa mang tính phát triển bền vững cho kinh tế của Thị xã Duyên Hải nói riêng và của tỉnh Trà Vinh nói chung.

Bích Liên


Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 22
  • Trong tuần: 1 208
  • Tất cả: 4407309