Xây dựng mô hình trình diễn trồng táo xanh (ziziphus mauritiana), kết hợp nuôi dê bách thảo sinh sản quy mô nông hộ tại thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 2388
Vừa qua, Ủy ban nhân dân Thị xã Duyên Hải phê duyệt triển khai thực hiện dự án  Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật phát triển nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu, xây dựng mô hình trình diễn trồng táo xanh (ziziphus mauritiana), kết hợp nuôi dê bách thảo sinh sản quy mô nông hộ tại thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh”, KS Hàng Duy Khải là chủ nhiệm dự án, Trung tâm Thông tin - Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ Ninh Thuận chủ trì.

Ảnh: mô hình trồng táo xanh

Mô hình trồng táo kết hợp nuôi dê là mô hình thực tế, cụ thể hóa Quyết định số 2540/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trong đó nhấn mạnh vai trò của ngành khoa học công nghệ trong việc đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp, đặc biệt là công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ hữu cơ; ưu tiên nguồn lực khoa học, công nghệ để thực hiện đề án. Qua đó, nhằm hoàn thiện quy trình trồng giống táo ăn tươi theo hướng an toàn, kết hợp nuôi dê nhằm đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống cho người nông dân, góp phần chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển nền nông nghiệp theo hướng bền vững tại thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Mục tiêu chung là xây dựng thành công mô hình và hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng thử nghiệm giống táo ăn tươi theo hướng an toàn, kết hợp nuôi dê nhằm đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp, từng bước nâng cao thu nhập cho người nông dân; đào tạo và tập huấn hướng dẫn kỹ thuật cho các lượt nông dân trong và ngoài vùng dự án nắm vững quy trình kỹ thuật; góp phần chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng và phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững tại thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Dự án cần đạt được những mục tiêu cụ thể cụ thể như sau:

 - Tổ chức triển khai thực hiện mô hình trồng táo xanh (Quy mô: 6.000 m2/3 hộ) kết hợp nuôi dê sinh sản (Quy mô: 15 con/3 hộ), áp dụng công nghệ bao lưới và tưới tiết kiệm nước tại thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

- Tổ chức chuyển giao và hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng táo xanh theo hướng an toàn, kết hợp nuôi dê cái sinh sản phù hợp với điều kiện sản xuất tại thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

- Đào tạo 04 cán bộ kỹ thuật nông nghiệp và tập huấn 60 lượt nông dân hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân địa phương tiếp cận và nắm bắt quy trình trồng táo xanh theo hướng an toàn; kỹ thuật nuôi dê cái sinh sản (chuẩn bị giống dê; làm chuồng nuôi và chế độ dinh dưỡng...).

Để đạt được các mục tiêu đề ra Dự án triển khai thực hiện các nội dung:

+ Điều tra, khảo sát chọn vùng, chọn hộ triển khai mô hình.

+ Tổ chức chuyển giao và hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng táo xanh kết hợp nuôi dê sinh sản.

+ Đào tạo và tổ chức Hội thảo đầu bờ, tập huấn kỹ thuật cho nông dân

+ Xây dựng mô hình triển khai

+ Tổng kết và nghiệm thu mô hình

Thành công của mô hình trồng táo kết hợp với nuôi dê cái sinh sản giúp người dân có thể tiếp cận được với phương thức kết hợp giữa 2 mô hình, sẽ có cơ hội lớn mở rộng ra toàn tỉnh Trà Vinh cũng như các tỉnh khác trong khu vực. Có thể thực hiện liên kết với các công ty du lịch, tổ chức sự kiện trong tỉnh nhằm kết nối địa điểm tham quan du lịch nông nghiệp, trải nghiệm vườn táo và các sản phẩm từ táo. Thông qua dự án giúp cho người dân khai thác và sử dụng có hiệu quả tiềm năng đất đai sẵn có của địa phương. Mô hình sản xuất táo ăn tươi kết hợp với nuôi dê sinh sản thành công sẽ góp phần chuyển đổi, đa dạng hóa cây trồng và vật nuôi thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu, đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp của địa phương, nâng cao thu nhập của người dân, góp phần trong xây dựng nông thôn mới hiệu quả. Mô hình triển khai sẽ góp phần tạo công ăn việc làm cho người dân, góp phần tăng thu thập cho người nông dân.

Bích Liên


Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 22
  • Trong tuần: 1 208
  • Tất cả: 4407309