TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ISO ĐIỆN TỬ TẠI TỈNH TRÀ VINH
Lượt xem: 1309
Nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa, đơn giản hóa các quy trình thủ tục, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Bên cạnh khai thác tối đa các phần mềm công nghệ, UBND tỉnh Trà Vinh Ban hành Quyết định số 1267/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh trong đó có nội dung Xây dựng hệ thống ISO điện tử với mục tiêu đồng bộ hóa quy trình dịch vụ công theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh.

Hình ảnh- Ứng dụng phần mềm ISO điện tử tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Trà Vinh.

Thực hiện Công văn số 3998/UBND-THNV ngày 09/9/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phát triển hệ thống ISO điện tử của tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Công văn số 1172/SKHCN-CCTĐC Ngày 21/9/2021 về việc báo cáo tình hình ứng dụng phần mềm ISO điện tử gửi đến 134 cơ quan, đơn vị triển khai áp dụng ISO điện tử, để trên cơ sở đó tổng hợp báo cáo tình hình ứng dụng hệ thống ISO điện tử của tỉnh.

Qua báo cáo của các cơ quan, đơn vị về việc triển khai áp dụng hệ thống ISO điện tử cho thấy những thuận lợi và khó khăn trong quá trình áp dụng hệ thống ISO điện tử. Đến thời hiểm hiện tại, phần mềm ISO điện tử đã được triển khai áp dụng tại 19 cơ quan cấp tỉnh; 09 UBND cấp huyện (bao gồm các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện); 106 xã, phường, thị trấn. Phần mềm ISO điện tử đã được kết nối liên thông với Hệ thống Cổng Dịch vụ công của tỉnh để đồng bộ quá trình xử lý hồ sơ thủ tục phục vụ đánh giá nội bộ của các cơ quan đơn vị…. Đang triển khai tích hợp Chứng thực đăng nhập một lần phần mềm ISO điện tử vào Hệ thống chứng thực Đăng nhập một lần của tỉnh (SSO), SSO là hệ thống thống nhất sử dụng duy nhất 1 tài khoản cho các hệ thống một cửa điện tử mềm/Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, Phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành…

Đến nay, kết quả của việc ứng dụng phần mềm ISO điện tử đã giúp cán bộ thực hiện công tác phụ trách ISO có thể  Cập nhật Bối cảnh tổ chức, chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, chương trình đánh giá nội bộ, kế hoạch đánh giá nội bộ, xem xét của lãnh đạo, ghi chép đánh giá, báo cáo đánh giá, tạo quy trình, quản lý người dùng.

 Từ đó hỗ trợ cán bộ, công chức triển khai công việc và quản lý hồ sơ công việc một cách khoa học, rút ngắn thời gian xử lý các văn bản, giải quyết các thủ tục hành chính nhanh chóng, đúng thời gian, giúp xác định trách nhiệm trong nội bộ cơ quan và giữa cơ quan với đơn vị bên ngoài, đảm bảo thực thi công vụ và xử lý công việc theo đúng quy định của pháp luật, dễ dàng kiểm soát quá trình giải quyết thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, nhân lực trong quá trình kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy trình hành chính theo tiêu chuẩn ISO.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì việc ứng dụng phần mềm ISO điện tử của các cơ quan đơn vị vẫn còn rất thấp, chưa đạt mục tiêu đề ra, chưa tương xứng với tiềm năng.

Do đó, cần tiếp tục duy trì và cải tiến phần mềm ISO điện tử đồng bộ, thống nhất, tăng cường tổ chức triển khai tập huấn định kỳ cho các cơ quan đơn vị trong tỉnh, giúp cho Hệ thống ISO điện tử được khai thác hiệu quả tương xứng với mức đầu tư của tỉnh.

.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 83
  • Trong tuần: 647
  • Tất cả: 4415340