Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ làm việc trực tuyến với đơn vị chủ trì về việc kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện và sử dụng kinh phí Dự án đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận “Tôm Trà Vinh”
Lượt xem: 3479
Nhằm chuẩn bị cho việc kiểm tra, đánh giá các nội dung, tiến độ thực hiện và tình hình sử dụng kinh phí dự án Xây dựng, quản lý và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận “Trà Vinh” cho các sản phẩm tôm của Trà Vinh do Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AGL chủ trì thực hiện, PGS.TS Lê Thị Nam Giang làm chủ nhiệm dự án. Ngày 11/01/2022, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp trực tuyến các nội dung chính liên quan, gồm: (1) Báo cáo nội dung, tiến độ nội dung công việc đã hoàn thành; (2) Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí.

Cuộc họp được tổ chức trực tuyến tại 02 điểm cầu: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh và Cty TNHH Sở hữu trí tuệ AGL, với sự tham gia của Lãnh đạo và Công chức Phòng Quản lý Công nghệ; Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Lãnh đạo và các thành viên của Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AGL.

Tại cuộc họp, các thành viên đã nghe đơn vị chủ trì trình bày và tham gia góp ý trao đổi thảo luận, kết quả đánh giá như sau:

Về nội dung và tiến độ thực hiện:

- Về nội dung: cơ bản có một số nội dung công việc cũng đã hoàn thiện và cũng có đóng góp cho đơn vị chủ trì để có chỉnh sửa lại với mong muốn mang lại hiệu quả cao hơn nên đã kéo dài thời gian ảnh hưởng đến tiến độ.

Thủ tục liên quan: đơn vị chủ trì cần phối hợp chặt chẽ hơn trong thời gian tới.

Về các gói thầu: có 07 gói thầu thì hiện nay có 03 gói thầu đã thực hiện trước cùng với hồ sơ xác nhận với tinh thần là thực hiện theo quý cùng với biên bản kiểm tra, bản xác nhận khối lượng công việc của phòng chuyên môn thì bộ phận kế toán của Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tập hợp các chứng từ thanh quyết toán với Kho bạc. Còn 04 gói thầu còn lại thì đơn vị chủ trì phải điều chỉnh kế hoạch đấu thấu cho phù hợp với tiến độ, có thể gia hạn hợp đồng đến mốc thời gian tháng 12/2022. Giao Văn Phòng Sở KH&CN trao đổi với đơn vị chủ trì điều chỉnh lại 04 công việc đấu thầu cho phù hợp và các nội dung có liên quan trong hợp đồng

- Về tiến độ thực hiện: đơn vị chủ trì cần xác định lại mốc thời gian cho phù hợp. Cần điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng đến tháng 12/2022 và khẩn trương hoàn thành những nội dung công việc.

- Giao phòng Quản lý Công nghệ tham mưu hoàn thiện bản xác nhận các nội dung khối lượng công việc và biên bản kiểm tra, đánh giá để bộ phận kế toán hoàn chỉnh các chứng từ thanh quyết toán gửi Kho bạc.

- Nội dung tờ rơi, brochure: đề nghị đơn vị chủ trì biên soạn bằng 02 ngôn ngữ (tiếng Anh và tiếng Việt), vì đây là sản phẩm xuất khẩu nên rất cần thiết.

- Trong hệ thống bộ nhận diện chứng nhận sản phẩm: đề nghị đơn vị chủ trì cần phân ra được nhận diện cốt lõi trên sản phẩm (nhận diện hữu hình và nhận diện vô hình).

- Đề nghị đơn vị chủ trì phối hợp với Văn phòng, phòng Quản lý Công nghệ của Sở Khoa học và Công nghệ để thực hiện các nội dung công việc tiếp theo.

* Các sản phẩm đã hoàn thành (ở thời điểm kiểm tra, đánh giá):

Thống nhất theo kết quả nhận xét, kiểm tra của Phòng Quản lý Công nghệ, gồm 12 công việc đã thực hiện; 10 nội dung công việc chưa hoàn thành, đang thực hiện và 08 kết quả, sản phẩm kèm theo.

* Về sử dụng kinh phí:

- Tổng kinh phí được cấp cho dự án: 544.756.905 đồng.

- Sở Khoa học và Công nghệ đã cấp cho đơn vị chủ trì: 254.789.000 đồng.

- Các chứng từ thanh quyết toán đơn vị chủ trì đã gửi cho bộ phận kế toán Sở Khoa học và Công nghệ và đề nghị quyết toán năm 2021 là 254.789.000 đồng. Sở Khoa học và Công nghệ sẽ gửi Kho bạc thanh quyết toán khi có xác nhận khối lượng công việc của phòng chuyên môn.

- Việc cấp kinh phí cho đợt tiếp theo cho đơn vị chủ trì thì phải đợi hoàn chỉnh thủ tục chuyển tiếp nguồn kinh phí sang năm 2022. Việc cấp kinh phí để thực hiện là khoảng tháng 3/2022.

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AGL (đon vị chủ trì) thống nhất cao ý kiến đóng góp của các thành viên và sẽ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ để tiến hành thực hiện các nội dung tiếp theo trong thời gian tới theo đúng quy định để kịp tiến độ đề ra và đơn vị chủ trì cũng có kiến nghị với Sở Khoa học và Công nghệ sớm ban hành văn bản thông báo cho các đơn vị chủ trì thực hiện dự án về việc áp dụng Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh Trà Vinh thay Thông tư 17/2017/TT-BKHCN ngày 29/12/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ./.

Cao Thị Thu Hà Sở Khoa học & Công nghệ


Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 22
  • Trong tuần: 1 208
  • Tất cả: 4407309