Kết quả thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Hoạt động xuất bản ấn phẩm khoa học và công nghệ”
Lượt xem: 3408
Nhiệm vụ “Hoạt động xuất bản ấn phẩm khoa học và công nghệ” được Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt tại Quyết định số 20/QĐ-SKHCN ngày 01/02/2021 và giao Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ (Trung tâm) chủ trì  thực hiện nhiệm vụ. Qua 10 tháng triển khai thực hiện, nhiệm vụ được Hội đồng nghiệm thu đánh giá “Đạt yêu cầu”. 

Mục tiêu nhiệm vụ

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cũng như phổ biến kiến thức về khoa học và công nghệ, ứng dụng các nghiên cứu vào đời sống, thực tiễn sản xuất đồng thời qua đó giúp các nhà quản lý trong việc xây dựng chiến lược, chính sách phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Kết quả thực hiện

Xuất bản và phát hành 04 số ấn phẩm Thông tin khoa học và công nghệ (1.300 bản/số); Kỷ yếu “Kết quả các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ tỉnh Trà Vinh năm 2020” (400 bản/số);  03 sổ tay KH&CN (1.500 bản/sổ tay):Sổ tay "Quy trình kỹ thuật trồng các loại hoa", Sổ tay "Quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm lươn đồng",  "Quy trình canh tác cam sành theo VietGap”

Tuyên truyền thông tin KHC&N thông qua các ấn phẩm KH&CN là một kênh tuyên truyền hiệu quả, giúp cho nhiều đối tượng bạn đọc (các nhà quản lý từ cấp tỉnh, huyện, xã và ấp) hiểu thêm rất nhiều đối với các hoạt động, sự kiện nổi bật của ngành, các quy định của Nhà nước cũng như kiến thức hữu ích, kinh nghiệm hay trong thực tiễn cuộc sống về khoa học và công nghệ, đồng thời góp phần nâng cao vị thế của Ngành và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh đó, Thông tin Khoa học và Công nghệ và hoạt động của ngành được các độc giả quan tâm rất nhiều bởi vì các tin, bài viết có nội dung thông tin phù hợp với tình hình thực tế và cần thiết cho độc giả tìm hiểu, nghiên cứu. Qua tài liệu này, Thông tin Khoa học và Công nghệ cũng được đăng trên trang website của Sở Khoa học và Công nghệ góp phần phong phú thêm về nội dung, từ đó số lượt truy cập trên trang website của Sở Khoa học và Công nghệ ngày càng tăng.

Ngoài ra, Thông tin Khoa học và Công nghệ cũng là tài liệu tham khảo cho đối tượng là sinh viên tại Thư viện các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh và nhiều đối tượng khác tại Thư viện tỉnh và các thư viện Thông tin khoa học và công nghệ tại các xã. Từ đó, các chính sách, quy định và kiến thức về khoa học và công nghệ được phổ biến đến nhiều đối tượng bạn đọc./.

Minh Hải


Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 80
  • Trong tuần: 644
  • Tất cả: 4415337