CHỌN GIỐNG ĐẬU PHỘNG TRỒNG TRÊN ĐẤT GIỒNG CÁT CHO NĂNG SUẤT TẠI TỈNH TRÀ VINH
Lượt xem: 3474
Trà Vinh có diện tích đất giồng cát trên 14.000 ha, chiếm 22% tổng diện tích đất nông nghiệp, rất thích hợp cho cây đậu phộng phát triển. Năm 2020, diện tích trồng đậu phộng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh gần 4.400 ha, sản lượng 22.000 tấn, tập trung tại các huyện Cầu Ngang, Trà Cú, Duyên Hải và thị xã Duyên Hải.

Hiện nay, nguồn giống sản xuất tại chỗ chỉ đáp ứng khoảng 15 - 25% nhu cầu. Số lượng giống còn lại phải nhập từ các tỉnh miền Đông Nam Bộ nên rất khó kiểm soát chất lượng, làm ảnh hưởng lớn đến năng suất và chất lượng sản phẩm.

Để nâng cấp chuỗi giá trị đậu phộng tỉnh Trà Vinh năm 2020, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ tiến hành thực hiện đề tài Chọn  giống đậu phộng trồng trên đất giồng cát cho năng suất tại tỉnh Trà Vinh” nhằm xác định 2 giống đậu phộng có năng suất cao, tăng 10 - 15% so với giống các hộ dân thường trồng. Việc xác định được giống tốt cho năng suất cao, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng thích nghi với từng vùng đất, từng vụ mùa sản xuất là một nhu cầu cấp bách nhằm đáp ứng cho nhu cầu sản xuất hiện nay.

Qua thời gian thực hiện mô hình, đề tài ghi nhận được giống LDH12 và LDH09 là hai giống cho hiệu quả năng suất cao, chất lượng hạt tốt. Giống LDH12 cho kết quả năng suất cao nhất là 9,2 tấn/ha. Giống LDH09 có năng suất trung bình đạt 9,1 tấn/ha. 

Kết quả xây dựng mô hình:

*Vụ mưa:

Kết quả theo dõi sự phát triển của cây đậu phộng tỉnh Trà Vinh cho thấy tỷ lệ nảy mầm trung bình khá cao với hơn 95% và cao nhất là LDH12 (97%).