15/2023 Tên nhiệm vụ “Phát triển loại hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp ở tỉnh Trà Vinh hiện nay – thực trạng và giải pháp”
Lượt xem: 931

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Chính trị Trà Vinh.

Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS.Nguyễn Minh Vũ

Cá nhân tham gia: ThS.Nguyễn Minh Vũ; ThS.Trần Thị Như Diễm; ThS.Trương Ngọc Phượng; ThS.Nguyễn Thanh Nghị; ThS.Lê Thị Thúy An; ThS.Nguyễn Phước Hòa; ThS.Lý Thị Mạnh; ThS.Trầm Tiểu Bang; ThS.Phạm Thanh Tiếng; ThS.Lê Thanh Thảo.

Mục tiêu nhiệm vụ

- Khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của kinh tế tập thể trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

- Phân tích đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của kinh tế tập thể trong nông nghiệp.

- Đánh giá thực trạng phát triển loại hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp giai đoạn 2016-2020; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của kinh tế tập thể theo hướng bền vững trên cơ sở hoạt động hiện tại của kinh tế tập thể trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong những năm tiếp theo.

Kết quả thực hiện:

- Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về kinh tế tập thể trong nông nghiệp.

- Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội và tình hình phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp ở tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020.

- Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp ở tỉnh Trà Vinh.

- Thực trạng phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp ở tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020.

- Phân tích mô hình và xây dựng phương hướng phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp ở tỉnh  Trà Vinh trong thời gian tới.

- Giải pháp phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.

- Xây dựng và biên tập bản thảo tài liệu tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp ở tỉnh Trà Vinh hiện nay – thực trạng và giải pháp.

- Báo cáo, tổng hợp kết quả của đề tài.

- Báo cáo tổng hợp tài liệu.

- Bài báo “Phát triển loại hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp ở tỉnh Trà Vinh hiện nay – Thực trạng và giải pháp”.

- Tài liệu: Phát triển loại hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp ở tỉnh Trà Vinh hiện nay – Thực trạng và giải pháp. 

 Thời gian bắt đầu bắt đầu và thời gian kết thúc:18 tháng từ tháng 01/2021 đến tháng 06/2022, gia hạn đến 08/2023.

Kinh phí thực hiện: 287.804.538 đồng./.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 26
  • Trong tuần: 1 212
  • Tất cả: 4407313