03/2024 Tên nhiệm vụ “Nghiên cứu giải pháp công việc vật liệu sử dụng phối hợp tro xỉ nhiệt điện Duyên Hải và cát nhiễm mặn làm vật liệu đắp nền, bê tông xi măng mặt đường tại tỉnh Trà Vinh”
Lượt xem: 162

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Âu Lạc.

Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ: TS.Nguyễn Thanh Sang                   

Mục tiêu nhiệm vụ:

Mục tiêu chung: Ứng dụng giải pháp công nghệ sử dụng phối hợp tro xỉ nhiệt điện Duyên Hải và cát nhiễm mặn làm vật liệu đắp nền đường, bê tông xi măng mặt đường nhằm góp phần sử dụng hiệu quả nguồn nguyên liệu hiện có trên địa bàn phục vụ cho các công trình giao thông tại tỉnh Trà Vinh và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

Mục tiêu cụ thể:

+ Thiết kế các cấp phối tối ưu cho vật liệu đắp nền đường K95, K98 và bê tông mặt đường sử dụng tro xỉ nhiệt điện Duyên Hải và cát nhiễm mặn Trà Vinh;

+ Xây dựng các tài liệu hướng dẫn thiết kế, thi công, nghiệm thu vật liệu đắp nền đường sử dụng phối hợp tro xỉ nhiệt điện và cát nhiễm mặn; bê tông mặt đường nhiều tro bay sử dụng cát nhiễm mặn;

+ Xây dựng mô hình thực nghiệm: Thực hiện mở rộng, cải tạo đoạn đường giao thông đang khai thác (dài 100m) do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Trà Vinh quản lý. Sử dụng các vật liệu có dùng đến tro xỉ nhiệt điện và các nhiễm mặn;

+ Đánh giá hiệu quả kinh tế - kỹ thuật và tác động môi trường của việc sử dụng phối hợp tro xỉ và cát nhiễm mặn để làm vật liệu đắp nền đường K95, K978 và làm vật liệu bê tông mặt đường.

Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Nội dung 1: Thiết kế các cấp phối tối ưu cho vật liệu đắp nền đường K95, K98 và bê tông mặt đường sử dụng tro xỉ nhiệt điện Duyên Hải và cát nhiễm mặn Trà Vinh.

     - Nội dung 2: Xây dựng các tài liệu hướng dẫn thiết kế, thi công, nghiệm thu vật liệu đắp nền đường sử dụng phối hợp tro xỉ nhiệt điện và cát nhiễm mặn; bê tông mặt đường nhiều tro bay sử dụng cát nhiễm mặn.

     - Nội dung 3: Xây dựng mô hình thực nghiệm: Thực hiện mở rộng, cải tạo đoạn đường giao thông đang khai thác (dài 100m) do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Trà Vinh quản lý. Sử dụng các vật liệu có dùng đến tro xỉ nhiệt điện và các nhiễm mặn.

- Nội dung 4: Đánh giá hiệu quả kinh tế - kỹ thuật và tác động môi trường của việc sử dụng phối hợp tro xỉ và cát nhiễm mặn để làm vật liệu đắp nền đường K95, K978 và làm vật liệu bê tông mặt đường.

- Nội dung 5: Tổ chức hội thảo khoa học công bố kết quả nghiên cứu của đề tài.

Lĩnh vực nghiên cứuKỹ thuật và công nghệ.

Phương pháp nghiên cứu: 

          Nghiên cứu được thực hiện với các phương pháp:

          - Thiết kế các cấp phối tối ưu cho vật liệu đắp nền đường K95,K98 và bê tông mặt đường sử dụng tro xỉ nhiệt điện Duyên Hải và cát nhiễm mặn Trà Vinh: Đối với vật liệu đắp K95 là 36 cấp phối, vật liệu đắp K98 là 108 cấp phối, bê tông nhiều tro bay là 5 cấp phối.

          - Đánh giá sự ổn định chất lượng và độ bền của lớp vật liệu đắp nền đường K95, K98, bê tông mặt đường nhiều tro bay với 54 vị trí đo đối với mỗi loại vật liệu đối với đoạn đường thử nghiệm dài 100m sử dụng các vật liệu có dùng đến tro xỉ nhiệt điện và cát nhiễm mặn.

          - Đánh giá hiệu quả kinh tế - kỹ thuật và tác động môi trường của việc sử dụng phối hợp tro xỉ và cát nhiễm mặn để làm vật liệu đắp nền đường K95, K978 và làm vật liệu bê tông mặt đường bao gồm: Chi phí giá vật liệu, nhân công máy thi công; Chi phí vòng đời; Hàm lượng Chì, Asen, Ion clo.

Kết quả dự kiến:

- Vật liệu đắp K95 cát nhiễm mặn trộn tro đáy: 105 m3.

- Vật liệu đắp K98 cát nhiễm mặn trộn tro đáy có gia cố: 105 m3.

- Bê tông xi măng nhiều tro bay mặt đường: 87,5 m3.

- Mô hình đường giao thông: Dài 100m, rộng 7m.

- Báo cáo kết quả về thiết kế các cấp phối tối ưu cho vật liệu đắp nền đường K95, K98 và bê tông mặt đường sử dụng tro xỉ nhiệt điện Duyên Hải và cát nhiễm mặn Trà Vinh.

- Tài liệu hướng dẫn thiết kế, thi công, nghiệm thu vật liệu đắp nền đường K95, vật liệu đắp nền đường K98, bê tông mặt đường nhiều tro bay sử dụng phối hợp tro xỉ nhiệt điện Duyên Hải và cát nhiễm mặn Trà Vinh.

- Báo cáo kết quả về xây dựng mô hình thực nghiệm dài 100m đường giao thông (tương đương cấp IV) sử dụng các vật liệu có dùng đến tro xỉ nhiệt điện và nhiễm mặn.

- Báo cáo đánh giá hiệu quả kinh tế - kỹ thuật và tác động môi trường của việc sử dụng phối hợp tro xỉ và cát nhiễm mặn để làm vật liệu đắp nền đường K95, K978 và làm vật liệu bê tông mặt đường.

- Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài ( bao gồm báo cáo chính và tóm tắt).

- 01 -02 Bài báo khoa học.

- 01 Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.

Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: 18 tháng từ 31/01/2024 đến 30/07/2025.

Kinh phí được phê duyệt: 1.261.834.700 đồng.

Trong đó:

- Từ Ngân sách nhà nước: 875.704.700 đồng.

- Từ nguồn tự có của tổ chức: 386.130.000 đồng.

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 13
  • Trong tuần: 681
  • Tất cả: 4412040