06/2023 Tên nhiệm vụ “Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật phát triển bền vững cây quýt Đường tại tỉnh Trà Vinh”
Lượt xem: 417

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại Học Cần Thơ

Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Trần Hữu Phúc

Mục tiêu nhiệm vụ:

Mục tiêu chung: Đánh giá được các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng của cây quýt Đường nhằm đề ra các giải pháp kỹ thuật phát triển bền vững cây quýt Đường theo hướng tăng năng suất và chất lượng, góp phần gia tăng lợi nhuận cho người dân trồng cây quýt Đường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá được hiện trạng canh tác, nhận ra khó khăn, thuận lợi, tiềm năng phát triển và yêu cầu cải tiến trồng cây quýt Đường tại tỉnh Trà Vinh.

 - Thử nghiệm được một số giải pháp kỹ thuật (cải tạo đất, quản lý dinh dưỡng, quản lý dịch hại, …) phát triển bền vững cây quýt Đường tại tỉnh Trà Vinh.

 - Hoàn thiện và phổ biến giải pháp kỹ thuật phát triển bền vững cây quýt Đường trên địa bàn tỉnh theo hướng tăng năng suất và chất lượng.

Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Nội dung 1: Điều tra hiện trạng canh tác và các dịch hại trên cây quýt Đường tại tỉnh Trà Vinh.

- Nội dung 2: Thí nghiệm một số giải pháp kỹ thuật phát triển bền vững cây quýt Đường tại tỉnh Trà Vinh.

 - Nội dung 3: Hoàn thiện, phổ biến giải pháp kỹ thuật và trồng trình diễn cây quýt Đường theo hướng bền vững tại tỉnh Trà Vinh.

Lĩnh vực nghiên cứuNông nghiệp.

Phương pháp nghiên cứu: 

Nghiên cứu được thực hiện với các phương pháp:

- Phỏng vấn nông hộ, thu thập thông tin về diện tích sản xuất, kỹ thuật canh tác, giống, tình hình sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, các loài sinh vật gây hại, năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, những thuận lợi và khó khăn trong sản xuất.

- Điều tra bệnh vàng lá thối rễ, bệnh chảy gôm, hiện tượng vàng đầu và khô đầu múi.Điều tra nhóm sâu hại: rệp sáp, rầy chổng cánh, sâu vẽ bùa và rầy mềm. Điều tra, phân tích vùng rễ: tuyến trùng.

- Thực hiện các thí nghiệm kỹ thuật bón bổ sung trấu, phân hữu cơ, phân trung vi lượng trên cây quýt Đường; kỹ thuật phòng trừ tuyến trùng bền vững, thân thiện với môi trường; kỹ thuật hạn chế đỏ đít trái; kỹ thuật hạn chế hiện tượng khô đầu múi; kỹ thuật thân thiện với môi trường trong việc điều khiển ra hoa trong mùa mưa, thu hoạch trong mùa khô (nghịch vụ).

- Thực hiện các thí nghiệm đồng bộ các giải pháp kỹ thuật trong trồng mới cây quýt Đường; các giải pháp kỹ thuật trong cải tạo vườn quýt Đường đang cho trái..

Kết quả dự kiến:

- Báo cáo tổng kết đề tài (bao gồm báo cáo chính và tóm tắt);

 - Vườn trồng cây quýt Đường mới trình diễn (3.000 m2); Vườn cây quýt Đường đang cho trái trình diễn (3.000 m2)

 - Quy trình kỹ thuật trồng quýt Đường (trồng mới quýt Đường, cải tạo vườn quýt Đường đang cho trái) theo hướng bền vững tại tỉnh Trà Vinh;

 - 02 bài báo. Công bố trên các Tạp chí chuyên ngành trong nước.

- 01 Thạc sỹ.

Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: 36 tháng từ 11/2023 đến 11/2026.

Kinh phí được phê duyệt: 1.806.366.700 đồng.

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 19
  • Trong tuần: 1 205
  • Tất cả: 4407306