13/2023 Tên nhiệm vụ “Nghiên cứu đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc nam và xây dựng mô hình vườn thuốc nam bản địa tại tỉnh Trà Vinh”
Lượt xem: 1181

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Sinh học nhiệt đới – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ: TS.Bùi Đình Thạch.

Cá nhân tham gia: TS.Bùi Đình Thạch; ThS.Lê Nguyễn Tú Linh; TS.Hồ Thiên Hoàng; TS.Nguyễn Hoàng Dũng; ThS.Trương Bá Vương; ThS.Lê Văn Thọ; ThS.Trần Thị Linh Giang; ThS.Trịnh Thị Bền; KS.Vũ Quang Đạo; KS.Nguyễn Thị Tú Oanh.

Mục tiêu nhiệm vụ

Đề tài thực hiện nhằm tạo cơ sở khoa học cho việc góp phần phát triển nguồn dược liệu cổ truyền và lựa chọn được một số loài cây thuốc nam quý hiếm để thương mại hóa trên địa bàn trong và ngoài tỉnh Trà Vinh.

Kết quả thực hiện:

- Nghiên cứu tổng quan về điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội, tài nguyên sinh vật, cây thuốc của khu vực nghiên cứu.

- Một số cây thuốc nam thường được người dân sử dụng trong chăm sóc y tế tại nhà.

- Thu thập và xây dựng danh lục cây thuốc nam trên các vùng sinh thái ngọt, mặn lợ, giồng cát tỉnh Trà Vinh.

- Đánh giá thực trạng đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc nam ở tỉnh Trà Vinh.

- Xây dựng bản đồ hiện trạng về đa dạng cây thuốc nam và bản đồ phân bố một số loài cây thuốc nam quý hiếm, có khả năng thương mại hóa tỉnh Trà Vinh.

- Xây dựng bộ sưu tập mẫu cây thuốc nam (tiêu bản khô) gồm các loài có giá trị sử dụng cao, các loài đặc hữu, quý hiếm và có tiềm năng khai thác.

- Xây dựng mô hình vườn thuốc nam bản địa tỉnh Trà Vinh.

- Biên soạn, thiết kế và in sách về các loài cây thuốc nam cho tỉnh Trà Vinh.

 Thời gian bắt đầu bắt đầu và thời gian kết thúc: Từ tháng 03/2021 đến tháng 09/2022.

Kinh phí thực hiện: 1.092.512.800 đồng./.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 26
  • Trong tuần: 1 212
  • Tất cả: 4407313