11/2023 Tên nhiệm vụ “Nghiên cứu tình hình nhiễm virus viêm gan B và C ở người dân từ 15 tuổi đến 65 tuổi tại tỉnh Trà Vinh”
Lượt xem: 1410

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Trà Vinh

Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS.BS.Huỳnh Thị Hồng Nhung

Cá nhân tham gia: ThS.BS.Huỳnh Thị Hồng Nhung; ThS.Nguyễn Thị Hồng Tuyến; TS.BS.Nguyễn Thanh Bình; ThS.Nguyễn Văn Trung; ThS.BS.Tào Gia Phú; ThS.Huỳnh Thị Xuân Linh; ThS.Nguyễn Thị Kim Vân; BS.Nguyễn Huyền Thoại; ThS.BS.Nguyễn Thị Mộng Trinh; ThS.BS.Lê Minh Hữu.

Mục tiêu nhiệm vụ

- Xác định tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B và C ở người dân từ 15 đến 65 tuổi tại tỉnh Trà Vinh khảo sát một số yếu tố liên quan đến nguy lây nhiễm trong cộng đồng dân tỉnh Trà Vinh.

- Xác định tỷ lệ nhiễm vi rút Viêm gan B C người dân từ 15 đến 65 tuổi tỉnh Trà Vinh.

- Xác định một số yếu tố liên quan đến tình trạng nhiễm vi rút viêm gan B C người dân từ 15 đến 65 tuổi tỉnh Trà Vinh.

- Đề xuất các giải pháp can thiệp nhằm giảm thiểu tỷ lệ lây nhiễm vi rút viêm gan B và C người dân từ 15 đến 65 tuổi tại tỉnh Trà Vinh.

Kết quả thực hiện:

- Báo cáo phân tích số liệu điều tra.

- Báo cáo đánh giá về nhân chủng xã hội học liên quan đến phòng chống nhiễm virus viêm gan B và C của người dân tỉnh Trà Vinh.

- Báo cáo phân tích số liệu tình hình nhiễm virus viêm gan B, C và đồng nhiễm virus          viêm gan B, C của người dân từ 15 đến 65 tuổi tỉnh Trà Vinh.

- Báo cáo thực trạng và đánh giá tình hình nhiễm virus viêm gan       b, C và đồng nhiễm virus viêm gan B, C người dân từ 15 đến 65 tuổi tỉnh Trà Vinh.

- Báo cáo tổng hợp các yếu tố ảnh hưởng đến                    tình trạng lây nhiễm virus viêm gan B và C ở người dân từ 15 đến 65 tuổi tỉnh Trà Vinh.

- Báo cáo tổng hợp các               giải pháp can thiệp nhằm giám thiểu tỷ lệ                       lây nhiễm virus viêm gan B và C ở người dân từ 15 đến 65 tuổi tỉnh Trà Vinh.

- Kỷ yếu hội thảo.

- Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài (gồm bao cáo chính và báo cáo tóm tắt).

- Bài báo.

Thời gian bắt đầu bắt đầu và thời gian kết thúc: Từ tháng 12/2020 đến tháng 03/2023.

Kinh phí thực hiện: 723.832.620 đồng./.

 

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 26
  • Trong tuần: 1 212
  • Tất cả: 4407313