10/2023 Tên nhiệm vụ “Nghiên cứu quy trình chế biến và bảo quản sản phẩm kem dừa sáp đóng hộp tại tỉnh Trà Vinh”
Lượt xem: 1286

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ (hiện nay là Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ theo Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 28/03/2023).

Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ: KS.Đỗ Thị Kim Giàu

Cá nhân tham gia: KS.Đỗ Thị Kim Giàu; CN.Lưu Thị Bích Liên; KS.Lê Ngọc Yến Nhi; CN. Nguyễn Thị Tuyết Nhung; KS.Lê Thị Ngọc Loan; ThS.Trần Thị Tuyết Linh.

Mục tiêu nhiệm vụ

- Nghiên cứu quy trình và sản xuất thử nghiệm sản phẩm kem dừa sáp chất lượng, đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo quản, hướng tới thương mại hóa sản phẩm.

- Nghiên cứu hoàn thiện các thông số kỹ thuật của quy trình công nghệ chế biến sản phẩm thực phẩm đặc trƣng từ cơm dừa sáp là kem dừa sáp.

- Xác định điều kiện bảo quản thích hợp cho sản phẩm kem dừa sáp.

Để đáp ứng đƣợc các mục tiêu trên đề tài thực hiện các nội dung sau:

+ Sản xuất thử nghiệm quy mô nhỏ cho sản phẩm kem thực phẩm có thành phần nguyên liệu là cơm dừa sáp và đánh giá sản phẩm theo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia Việt Nam.

+ Tổ chức hội thảo, lấy ý kiến đánh giá cảm quan sản phẩm kem dừa sáp.

+ Hoàn thiện các thông số kỹ thuật của quy trình công nghệ sản xuất kem dừa sáp.

+ Lập hồ sơ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa kem dừa sáp.

+ Vận hành hệ thống sản xuất thử nghiệm kem dừa sáp quy mô 4kg/mẻ và kiểm nghiệm sản phẩm.

Kết quả thực hiện:

          - Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm kem dừa sáp.

          - Hệ thống máy móc thiết bị sản xuất kem dừa sáp quy mô 4 kg sản phẩm/mẻ. Bảng xác nhận hệ thống máy móc thiết bị.

          - Sản phẩm kem dừa sáp.

          - Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ nhãn hiệu hàng hóa kem dừa sáp.

          - Báo cáo đề tài (bao gồm báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt).

          - 01 bài báo.

Thời gian bắt đầu bắt đầu và thời gian kết thúc: Từ tháng 06/2021 đến tháng 02/2023.

Kinh phí thực hiện: 377.083.183 đồng./.

 

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 20
  • Trong tuần: 1 206
  • Tất cả: 4407307