09/2023 Tên nhiệm vụ “Ứng dụng quy trình nuôi tôm càng xanh (Macrobrachim Rosenbergii) toàn đực trong ao đất tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh”
Lượt xem: 1369

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ.

Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ: KS.Lê Văn Quí

Cá nhân tham gia: KS.Lê Văn Quí; ThS.Trần Thị Tuyết Linh; CN.Lưu Thị Bích Liên; KS.Lê Thị Ngọc Loan; ThS.Huỳnh Vân An; KS.Nguyễn Thanh Tuấn; KS.Lê Ngọc Yến Nhi; KS.Đỗ Thị Kim Giàu.

Mục tiêu nhiệm vụ

          Xây dựng thành công quy trình nuôi tôm càng xanh toàn đực trong ao đất.

Kết quả thực hiện:

          - Khảo sát chọn hộ tham gia xây dựng mô hình.

          - Tổ chức tập huấn quy trình nuôi tôm càng xanh toàn đực.

          - Xây dựng 08 mô hình nuôi nuôi tôm càng xanh toàn đực.

          - Đánh giá hiệu quả kinh tế của các mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực nuôi trong ao đất của 08 mô hình nuôi.

          - Tổ chức Hội thảo đánh giá mô hình, phổ biến kết quả.

Thời gian bắt đầu bắt đầu và thời gian kết thúc: Từ tháng 10/2021 đến tháng 10/2022.

Kinh phí thực hiện: 587.185.100 đồng./.

 

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 24
  • Trong tuần: 1 210
  • Tất cả: 4407311