07/2023 Tên nhiệm vụ “Xây dựng mô hình trồng dưa hấu theo hướng an toàn tại huyện Cầu Ngang”
Lượt xem: 1231

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ.

Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS.Nguyễn Trí Thông

Cá nhân tham gia: ThS.Nguyễn Trí Thông; KS.Lê Thị Ngọc Loan; KS.Ngô Chí Thiện; KS.Lê Ngọc Yến Nhi; ThS.Trần Thị Tuyết Linh; KS.Đỗ Thị Kim Giàu; ThS.Huỳnh Vân An.

Mục tiêu nhiệm vụ

- Chuyển đổi cấu cây trồng theo hướng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao nhằm tạo ra sản phẩm an toàn cung ứng cho thị trường gắn với liên kết tiêu thụ tạo đầu ra ổn định cho ba con nông dân qua đó giúp ổn định phát triển kinh kế xã hội tại địa phương.

- Xây dựng mô hình trồng dưa hấu theo hướng an toàn vào vụ 1 và vụ 2, mỗi vụ đạt diện tích 0,5 ha.

- Tập huấn kỹ thuật trồng dưa hấu theo hướng an toàn cho nông dân tại huyện Cầu Ngang (số lượng 01 lớp, 30 đại biểu). Tổ chức hội thảo công bố kết quả (số lượng 01 cuộc, 30 đại biểu).

- Xây dựng hồ sơ đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm dưa hấu gắn với truy xuất nguồn gốc.

Kết quả thực hiện:

 - Xây dựng mô hình dưa hấu theo hướng an toàn diện tích 0,5 ha vụ 1.

 - Xây dựng mô hình dưa hấu theo hướng an toàn diện tích 0,5 ha vụ 2.

 - Thực hiện tập huấn Quy trình kỹ thuật trồng dưa hấu theo hướng an toàn cho bà con nông dân tại xã Mỹ Long Bắc.

 - Đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình tại điểm trồng.

 - Xây dựng hồ sơ đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm dưa hấu gắn với truy xuất nguồn gốc.

- Tổ chức 01 cuộc hội thảo.

Thời gian bắt đầu bắt đầu và thời gian kết thúc: Từ tháng 03/2021 đến tháng 04/2023.

Kinh phí thực hiện: 544.756.905 đồng./.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 25
  • Trong tuần: 1 211
  • Tất cả: 4407312