06/2023 Tên nhiệm vụ “Xây dựng mô hình nuôi lươn thương phẩm trong bể composite tại huyện Cầu Ngang”
Lượt xem: 1028

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ.

Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ: CN.Võ Hoàng Nam.

Cá nhân tham gia: CN.Võ Hoàng Nam; KS.Lê Thị Ngọc Loan; ThS.Trần Thị Tuyết Linh; KS.Lê Văn Quí; KS.Đỗ Thị Kim Giàu; KS.Trần Văn Ngọc.

Mục tiêu nhiệm vụ

- Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình nuôi lươn trong bể composite nhằm góp phần phát triển nghề nuôi lươn thịt tăng thu nhập cho nông hộ trên địa bàn huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

- Mục tiêu cụ thể: Xây dựng được 01 mô hình trên 03 địa điểm: xã Vinh Kim, xã Mỹ Hoà, xã Trường Thọ (mỗi hộ 3 bể 1m3,1.8 m x 1.5 m x 0.4 m) tương đương 3,24 m3) với 03 nông hộ thực hiện nuôi lươn thương phẩm trong bể composite với tỷ lệ sống ≥ 80%, năng suất trung bình đạt 160 kg lươn thịt/bể 1m3 (1.8 m x 1.5 m x 0.4 m) tương đương 3,24 m3.

Kết quả thực hiện:

- Khảo sát chọn hộ tham gia xây dựng mô hình.

- Tổ chức tập huấn quy trình nuôi lươn thương phẩm trong bể composite.

- Xây dựng 01 mô hình nuôi lươn thương phẩm trong bể composite với 3 hộ nuôi, mỗi hộ 3 bể 1m3 (1.8 m x 1.5 m x 0.4 m)/hộ, tương đương 3,24 m3 .

- Đánh giá hiệu quả kinh tế của các mô hình nuôi lươn thương phẩm trong bể composite của 03 hộ nuôi.

- Tổ chức Hội thảo đánh giá mô hình, phổ biến kết quả.

 Thời gian bắt đầu bắt đầu và thời gian kết thúc: Từ tháng 11/2021 đến tháng 11/2022.

Kinh phí thực hiện: 598.948.340 đồng./.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 22
  • Trong tuần: 1 208
  • Tất cả: 4407309