04/2023 Tên nhiệm vụ “Nghiên cứu công thức lai dê (Boer x Bách Thảo) cho năng suất sinh trưởng và chất lượng thịt cao tại tỉnh Trà Vinh”
Lượt xem: 1056

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại Học Cần Thơ.

Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Trọng Ngữ.

Mục tiêu nhiệm vụ:

Mục tiêu chung: Chọn tạo được nhóm dê lai giữa đực Boer và cái Bách Thảo cho năng suất sinh trưởng và chất lượng thịt cao tại tỉnh Trà Vinh nhằm hướng đến xây dựng thương hiệu thịt dê cho tỉnh Trà Vinh.

Mục tiêu cụ thể:

         - Xác định được công thức lai dê (Boer x Bách Thảo) cho năng suất sinh trưởng và chất lượng thịt cao.

         - Đánh giá được khả năng thích ứng, năng suất sinh trưởng và chất lượng thịt của đàn dê lai (dê giống và dê thịt).

         - Xây dựng được bộ tài liệu kỹ thuật chăn nuôi và phòng trị bệnh cho dê lai và dê thịt.

Nội dung chính của nhiệm vụ:

         - Nội dung 1: Xác định công thức lai để đánh giá năng suất, chất lượng thịt.

         - Nội dung 2: Nghiên cứu chế độ dinh dưỡng cho dê để xây dựng khẩu phần thức ăn phù hợp.

         - Nội dung 3: Xây dựng mô hình chăn nuôi dê dựa theo kết quả thực hiện nội dung 1 và 2.

         - Nội dung 4. Tổ chức hội thảo khoa học và tập huấn kỹ thuật.

Lĩnh vực nghiên cứuNông nghiệp.

Phương pháp nghiên cứu: 

         Nghiên cứu được thực hiện với các phương pháp:

         - Xác định nguồn gốc và chọn lọc đàn dê lai F1, F2;

         - Chọn 12 dê cái hậu bị (6 dê cái F1 và 6 dê cái F2) để theo dõi khả năng sinh sản;

         - Chọn lọc các hộ có đàn dê lai F1, F2 và F3 để tiến hành theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng và chất lượng thịt;

         - Mổ khảo sát các cá thể dê ở thế hệ F1, F2 và F3 để đánh giá thành phần thân thịt và chất lượng thịt;

         - Giải trình tự gen 3 thế hệ lai (3 cá thể/thế hệ * 3 thế hệ * 2 gen = 18 cá thể);

         - Theo dõi khả năng sinh trưởng đến 10 tháng tuổi đối với 32 dê lai lúc 3 tháng tuổi (8 dê/khẩu phần * 4 khẩu phần);

         - Xây dựng mô hình 90 dê (50 dê cái hậu bị, 10 dê đực Boer giống và 30 dê thịt);

         - Phương pháp PCR để xác định di truyền;

         - Xử lý phân tích thống kê: Phân tích, tổng hợp và bổ sung số liệu nghiên cứu. Dùng phần mềm Exel và ArcGIS để lưu trữ và xử lý số liệu.

Kết quả dự kiến:

         - Báo cáo tổng kết đề tài; (bao gồm báo cáo chính và tóm tắt).

         - Thế hệ dê lai (Boer x Bách Thảo) cho năng suất sinh trưởng và chất lượng thịt cao tại tỉnh Trà Vinh;

          - Tài liệu kỹ thuật chăn nuôi và phòng trị bệnh cho dê lai giống và dê thịt;

          - Mô hình chăn nuôi dê lai giống (Boer x Bách Thảo);

- 02 bài báo. Công bố trên các Tạp chí chuyên ngành trong hoặc ngoài nước

          - 01 Thạc sỹ.

Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: 36 tháng từ 08/2023 đến 08/2028.

Kinh phí được phê duyệt: 1.710.286.600  đồng.

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 19
  • Trong tuần: 1 205
  • Tất cả: 4407306