03/2023 Tên nhiệm vụ “Xây dựng mô hình sản xuất lươn giống (Monopterus Albus) bằng phương pháp bán nhân tạo tại tỉnh Trà Vinh”
Lượt xem: 877

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ.

Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ: KS.Nguyễn Bình Nguyễn.

Cá nhân tham gia: KS.Nguyễn Bình Nguyên; CN Lưu Thị Bích Liên; KS.Nguyễn Thanh Tuấn; KS.Lê Văn Quí; ThS.Trần Thị Tuyết Linh; KS.Nguyễn Minh Thọ.

Mục tiêu nhiệm vụ

  - Mục tiêu chung của đề tài là ứng dụng qui trình kỹ thuật sản xuất giống lươn đồng bán nhân tạo để sản xuất con giống chất lượng cung cấp cho nhu cầu nuôi lươn thương phẩm tại tỉnh Trà Vinh. Mục tiêu cụ thể cần đạt được như sau:

- Xây dựng được một mô hình sản xuất lươn giống bán nhân tạo đạt tỷ lệ thành thục của lươn bố mẹ ≥ 90% ; Tỷ lệ sống lươn bố mẹ ≥ 90%, Tỷ lệ đẻ đạt trên 80%, sức sinh sản trung bình 200 – 300 trứng/ tổ đẻ; Tỷ lệ thụ tinh 85%, tỷ lệ nở 80%.

 - Tỷ lệ sống đến cỡ giống (3g/con 330con/kg) ≥ 70%, công suất đạt 50.000 con giống/mô hình.

Kết quả thực hiện:

 - Quy trình kỹ thuật sản xuất lươn giống phù hợp với điều kiện tỉnh Trà Vinh.

 - Báo cáo kết quả mô hình sản xuất lươn giống tại Trại giống thuỷ sản nước ngọt Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh (01 mô hình quy mô 200m2/mô hình).

 - 50.000 con lươn giống (3g/con ≈ 330 con/kg).

 - Tài liệu tập huấn kỹ thuật sản xuất lươn giống.

 - Báo cáo đề tài (bao gồm báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt).

 Thời gian bắt đầu bắt đầu và thời gian kết thúc: Từ tháng 06/2021 đến tháng 12/2022.

Kinh phí thực hiện: 512.143.515 đồng./.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 26
  • Trong tuần: 1 212
  • Tất cả: 4407313