02/2023 Tên nhiệm vụ “Xây dựng mô hình đánh giá hiệu quả trồng dưa lưới trên giá thể trong nhà màng tại huyện Càng Long tỉnh Trà Vinh”
Lượt xem: 887

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ.

Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS.Trần Thị Tuyết Linh.

Cá nhân tham gia: ThS.Trần Thị Tuyết Linh; KS.Lê Thị Ngọc Loan; ThS.Huỳnh Vân An; KS.Ngô Chí Thiện; KS.Lê Văn Quí; KS.Đỗ Thị Kim Giàu.

Mục tiêu nhiệm vụ

- Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Mục tiêu cụ thể:

- Xác định được năng suất và hiệu quả mô hình trồng dưa lưới trồng trong nhà màng.

 - Xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp mới tại huyện.

- Năng suất đạt được: 1,2- 1,5 tấn/600 m2 /vụ.

- Đánh giá hiệu quả kinh tế

Kết quả thực hiện:

 - Kháo sát chọn hộ.

 - Lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt, hệ thống thiết bị điều khiển.

 - Xây dựng mô hình đánh giá hiệu quả trồng dưa lưới trên giá thể trong nhà màng.

 - Tổ chức hội thảo phổ biến kết quả. Đánh giá hiệu quả kinh tế so với mô hình truyền thống.

 - Báo cáo đề tài (bao gồm báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt).

 Thời gian bắt đầu bắt đầu và thời gian kết thúc: Từ tháng 11/2021 đến tháng 07/2022.

Kinh phí thực hiện: 383.114.940 đồng./.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 25
  • Trong tuần: 1 211
  • Tất cả: 4407312