01/2023 Tên nhiệm vụ “Xây dựng mô hình trồng dưa lưới an toàn trong nhà màng gắn với truy xuất nguồn gốc tại thị xã Duyên Hải”
Lượt xem: 831

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ

Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS.Trang Thuận

Cá nhân tham gia: ThS.Trang Thuận; KS.Lê Thị Ngọc Loan; KS.Ngô Chí Thiện; KS.Lê Ngọc Yến Nhi; ThS.Trần Thị Tuyết Linh; KS.Đỗ Thị Kim Giàu; ThS.Huỳnh Vân An; CN.Lưu Thị Bích Liên.

Mục tiêu nhiệm vụ:

- Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ để xây dựng hình trồng dưa lưới theo hướng an toàn đạt năng suất và giảm chi phí sản xuất so với phương pháp truyền thống và nguồn gốc được truy xuất tại Thị Duyên Hải tỉnh Trà Vinh.

 Mục tiêu cụ thể:

- Xác định được năng suất và hiệu quả hình trồng dưa lưới trồng trong nhà màng.

- Giảm 10 – 15% chi phí sản xuất so với phương pháp truyển thống.

 - Năng suất đạt được: 2,5-3 tấn/1.000 m2/vụ.

Kết quả thực hiện:

- Khảo sát chọn hộ: đã chọn được 02 hộ tham gia mô hình.

- Xây dựng mô hình đánh giá hiệu quả trồng dưa lưới trên giá thể trong nhà màng.

- Tổ chức hội thảo, tập huấn phổ biến kết quả, tập huấn quy trình kỹ thuật (quy mô 30 người/ cuộc/buổi). Đánh giá hiệu quả kinh tế so với hình truyền thống.

- Xây dựng hồ đăng sở đủ điều kiện sản xuất nông nghiệp an toàn, xây dựng nhãn hiệu, tem truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm dưa lưới.

Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: Từ tháng 08/2021 đến tháng 08/2022./.

Kinh phí thực hiện: 1.060.036.459 đồng.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 24
  • Trong tuần: 1 210
  • Tất cả: 4407311