Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Phó Giám đốc

Lâm Thái Hùng

Địa chỉ:Số 38, Nguyễn Thái Học, phường 1, thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 0294.3868.250

Email:lthung@tvu.edu.vn

Lĩnh vực phụ trách

Giúp Giám đốc SởKhoa học và Công nghệ phụ trách, chỉ đạo một số lĩnh vực công tác như sau:

- Các đề tài/dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ;

- Các Chương trình hợp tác với Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn Lâm khoa học và công nghệ Việt Nam; Chương trình Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hộinông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2025, Chương trình ứng dụng nông nghiệp, công nghiệp công nghệ cao;

- Hoạt động quản lý khoa học và công nghệ cấp cơ sở;

- Hoạt động chi thường xuyên;

- Công tác mua sắm, sửa chữa thường xuyên cơ quan;

- Trưởng Ban biên tập: Tờ Thông tin KH&CN;

- Tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo sự phân công của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

- Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Tổ Công tác do các Sở, ngành thành lập theo sự phân công của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

- Tham dự các cuộc họp, hội nghịdo Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Sở, ban ngành tỉnh tổ chức theo phân công của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

- Chủ trì các cuộc họp, hội nghị của Sở Khoa học và Công nghệ sự phân công của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

-Ký ban hành các văn bản của Sở Khoa học và Công nghệ thuộc lĩnh vực phụ trách;

-Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phân công;

-Trực tiếp phụ trách: Quản lý Khoa học;

-Giữ mối quan hệ công tác với (Trung ương, Viện, trường, sở ngành tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách; theo dõi chỉ đạo công tác chuyên môn các huyện: Cầu Ngang, Châu Thành.

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 13
  • Trong tuần: 681
  • Tất cả: 4412040