TRUNG TÂM THÔNG TIN, THỐNG KÊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
Lượt xem: 631

Địa chỉ: Số 80A, Lê lợi, phường 1, thành phố Trà Vinh, Trà Vinh.

Điện thoại: 0294.6538527

Fax: 

Email: trungtamtttk@gmail.com

Quyết định thành lập:  Quyết định số 1992/QĐ-UBND ngày 11/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc thành lập Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Chức năng nhiệm vụ : Quyết định số 2370/QĐ-SKHCN ngày 12/12/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ Quyết định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Xem Quyết định tại đây: 

 https://skhcn.travinh.gov.vn/1441/38700/72885/699260/van-ban-chi-dao-dieu-hanh/quyet-dinh-so-1992-qd-ubnd-ngay-11-10-2022-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-tra-vinh-ve-viec-thanh-lap-t;                        https://skhcn.travinh.gov.vn/1441/38700/72885/699259/van-ban-chi-dao-dieu-hanh/can-cu-quyet-dinh-so-2370-qd-skhcn-ngay-12-12-2022-cua-so-khoa-hoc-va-cong-nghe-quyet-dinh-ve-vi

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Giám đốc: Nguyễn Tấn Đức

Số điện thoại: 

     

Phó Giám đốc:Trần Thị Tuyết Linh

Số điện thoại:         

 

Tin liên quan


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 13
  • Trong tuần: 681
  • Tất cả: 4412040