Hội thảo “Đánh giá hiện trạng vườn tạp (vườn có hiệu quả kinh tế thấp) và phân tích hiệu quả của các giống cây trồng hiện có tại Trà Vinh”
Lượt xem: 107

Trong khuôn khổ đề tài “Trồng thử nghiệm một số giống cây ăn trái cải tạo vườn tạp trong điều kiện khô hạn tại tỉnh Trà Vinh” (gọi tắt là đề tài) do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh quản lý, ngày 30/5/2024 Trường Đại học Cần Thơ tổ chức Hội thảo khoa học lần 1, chủ đề “Đánh giá hiện trạng vườn tạp (vườn có hiệu quả kinh tế thấp) và phân tích hiệu quả của các giống cây trồng hiện có tại tỉnh Trà Vinh”, hội thảo diễn ra tại Trụ sở Ban nhân dân ấp Mỹ Văn, xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh với sự tham dự của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Câu Kè, huyện Cầu Ngang, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Ninh Thới và 40 đại biểu là nông dân. GS.TS. Lê Vĩnh Thúc - chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu đã báo cáo tại Hội thảo.

Anh-tin-bai

Hội thảo Đánh giá hiện trạng vườn tạp (vườn có hiệu quả kinh tế thấp) và phân tích hiệu quả của các giống cây trồng hiện có tại tỉnh Trà Vinh

Tại Hội thảo các đại biểu được nghe Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu báo cáo đánh giá hiện trạng vườn tạp (vườn có hiệu quả kinh tế thấp) và phân tích hiệu quả các loại cây trồng hiện có tại Trà Vinh; Báo cáo xác định các loại cây ăn trái hiện có trong vườn tạp; Báo cáo xác định loại cây ăn trái chịu hạn thích hợp với điều kiện vườn tạp tại tỉnh Trà Vinh. Sau khi nghe các báo cáo, đại biểu cùng thảo luận, trao đổi về phương pháp cải tạo vườn tạp, kỹ thuật canh tác, lựa chọn giống cây ăn trái phù hợp trong nhóm cây xoài và nhãn để xây dựng mô hình thử nghiệm trồng cây ăn trái chịu hạn thích nghi với điều kiện vườn tạp tại tỉnh Trà Vinh.

Anh-tin-bai

Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại Hội thảo

Qua ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội thảo, Tổ chức chủ trì, Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu đã tiếp thu và hoàn thiện nội dung các báo cáo đảm bảo tính chính xác, khách quan, đầy đủ cơ sở khoa học.

ThS. Nguyễn Thị Thu Trang - Phòng Quản lý Khoa học


Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 80
  • Trong tuần: 644
  • Tất cả: 4415337