Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị sơ kết kết quả áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2023 và triển khai Kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2024
Lượt xem: 80

    Sáng ngày 24/5/2024, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị sơ kết kết quả áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thng qun lý cht lưng (HTQLCL) theo Tiêu chun quc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2023 và triển khai Kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chun quc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2024.

Anh-tin-bai

Quang cảnh Hội nghị Sở kết

    Tham dự hội nghị có ông Lâm Thái Hùng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN); ông Bùi Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; ông Nguyễn Văn Chuẩn, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cùng đại diện 163 cơ quan, đơn vị áp dụng ISO.

    Năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức 07 lớp đào tạo duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho 163 cơ quan, đơn vị; tổ chức kiểm tra thực tế tại 20 cơ quan, đơn vị. Kết quả kiểm tra cho thấy về cơ bản các đơn vị đều đáp ứng theo yêu cầu của Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg và tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Tính đến cuối năm 2023, tỉnh có 163/165 cơ quan, đơn vị hành chính xây dựng và áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 vào hoạt động tại cơ quan, đơn vị (do 02 đơn vị giải thể và xác nhập: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản).

    Đối với việc triển khai trên phần mềm ISO điện tử. Năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức 14 lớp đào tạo, tập huấn áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trên phần mềm ISO điện tử cho các sở; kiểm tra 40 xã, phường, thị trấn áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trên phần mềm ISO điện tử. Kết quả, tỉnh có 134/163 cơ quan đơn vị áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng trên phần mềm ISO điện tử.

    Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và chia sẽ giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng ISO góp phần nâng cao chất lượng giải quyết TTHC. Đồng thời, triển khai Kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thng qun lý cht lưng theo Tiêu chun quc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2024 như:

- Tổ chức 01 Hội nghị triển khai Quyết định ban hành Kế hoạch duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong năm 2024.

- Tổ chức 07 lớp đào tạo duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Thực hiện việc duy trì, cải tiến và áp dụng Hệ thống QLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho 163 cơ quan, đơn vị.

- Kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện tại 20 cơ quan, đơn vị áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 

    Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Lâm Thái Hùng, Phó Giám đốc Sở KHCN nhấn mạnh để nâng cao hơn nữa hiệu quả áp dụng HTQLCL, góp phần hiện đại hóa nền hành chính của tỉnh trong thời gian tới, đòi hỏi lãnh đạo các cơ quan, đơn vị hành chính của tỉnh tiếp tục duy trì việc kiểm tra, đánh giá, tổng kết công tác xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL tại các cơ quan, đơn vị; xây dựng quy trình xử lý công việc khoa học, sát với thực tế của đơn vị; tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị trong việc tuân thủ các quy trình ISO.

Võ Thị Mai Linh - Phòng QLTCĐLCL
Tin liên quan


Thống kê truy cập
  • Đang online:
  • Hôm nay:
  • Trong tuần: 462
  • Tất cả: 4413945