Hội thảo Đánh giá các tư liệu, sử kiện và thông tin thu thập phục vụ viết báo cáo và biên soạn bản thảo Lịch sử Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Trà Vinh (1930 – 2020)
Lượt xem: 71

 

 

         Trong khuôn khổ đề tài “Lịch sử Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Trà Vinh (1930 – 2020)” (gọi tắt là đề tài) do Sở Khoa học và Công nghệ quản lý, ngày 17/5/2024 Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh – cơ quan chủ trì đề tài phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Trà Vinh tổ chức Hội thảo “Đánh giá các tư liệu, sử kiện và thông tin thu thập phục vụ viết báo cáo và biên soạn bản thảo Lịch sử Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Trà Vinh (1930 – 2020)”, hội thảo diễn ra tại Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh với khoảng 40 đại biểu tham dự. TS. Lâm Ngọc Rạng - chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu đã báo cáo tại Hội thảo.

Anh-tin-bai

Hội thảo Đánh giá các tư liệu, sử kiện và thông tin thu thập phục vụ viết báo cáo và biên soạn bản thảo Lịch sử Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Trà Vinh (1930 – 2020)

Tại Hội thảo sau khi nghe các báo cáo: Báo cáo thống kê, phân tích đánh giá kết quả thu thập các tư liệu, hiện vận (bằng hình ảnh) lịch sử liên quan Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Trà Vinh (1930 – 2020); Báo cáo kết quả về hệ thống thông tin cán bộ lão thành cách mạng, người có công và các diễn biến hoạt động liên quan Lịch sử Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Trà Vinh (1930 – 2020), các đại biểu đã thảo luận tập trung vào nội chính là đánh giá kết quả thống kê phân tích và hệ thống thông tin liên quan đến Ban Tổ chức Tỉnh uỷ. Qua các ý kiến tại Hội thảo, đơn vị chủ trì và nhóm nghiên cứu đã tiếp thu và hoàn thiện nội dung, chuẩn hoá dữ liệu, thông tin thu thập được làm cơ sở phục vụ việc biên soạn các báo cáo làm rõ quá trình hình thành và phát triển của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Trà Vinh (1930 – 2020).

Cũng tại Hội thảo này, các đại biểu đã thảo luận và định hướng xây dựng đề cương chi tiết Quyển Lịch sử Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Trà Vinh (1930 – 2020) đảm bảo theo nội dung thuyết minh đã đề ra.

ThS. Nguyễn Thị Thu Trang - Phòng Quản lý Khoa học


Thống kê truy cập
  • Đang online:
  • Hôm nay:
  • Trong tuần: 462
  • Tất cả: 4413945