02/2024 Tên nhiệm vụ “Xây dựng mô hình trồng xen Ca cao trong vườn dừa tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.”
Lượt xem: 319

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ.

Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Huỳnh Vân An.

Cá nhân tham gia: ThS.Huỳnh Vân An; CN.Lưu Thị Bích Liên; KS.Lê Thị Ngọc Loan; KS.Lê Ngọc Yến Nhi; KS.Đỗ Thị Kim Giàu; ThS.Trần Thị Tuyết Linh; KS.Lê Văn Quí.

Mục tiêu nhiệm vụ:

 Mục tiêu tổng quát: Ứng dụng quy trình kỹ thuật trồng xen cây ca cao trong vườn dừa nhằm thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng bền vững và đa dạng hóa cây trồng, góp phần tăng thu nhập cho nông hộ trên địa bàn huyện Châu Thành.

Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng mô hình với diện tích 10 ha trồng xen ca cao trong vườn dừa.

- Ca cao được trồng xen đạt tỷ lệ sống trên 85%.

- Liên kết tiêu thụ sản phẩm ca cao.

Kết quả thực hiện:

Dự án đã hoàn thành việc xây dựng  10 ha mô hình trồng ca cao đạt tỷ lệ sống trung bình là 94,64%, cao hơn so với thuyết minh đặt ra là 85%. Sản phẩm được bàn giao cho người dân tiếp tục canh tác.

Dự án đã hoàn thành xây dựng quy trình kỹ thuật trồng xen ca cao, đạt 100% so với chỉ tiêu đề ra.

Dự án đã hoàn thành tập huấn cho 30 đại biểu người dân trên địa bàn huyện Châu Thành, đạt 100% so với chỉ tiêu đề ra.

Thời gian bắt đầu bắt đầu và thời gian kết thúc: 15 tháng từ tháng 06/04/2021 đến tháng 06/07/2023.

Kinh phí thực hiện: 303.158.058 đồng./.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 83
  • Trong tuần: 647
  • Tất cả: 4415340